Εργάτες 'Aγκυρας
Ψυγεία
Φορτωτές
Εργάτες Έλξης
Αντλίες
Φάνοι Ναυσιπλοϊας
Όργανα
Προβολείς
Διακόπτες / Πίνακες
Θερμοσίφωνες
   

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Κάνετε πιο εύκολη τη ζωή σας με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του σκάφους σας από τα φώτα έως και τους εργάτες έλξης και από το ψυγείο έως τον θερμοσίφωνα για να έχετε πάντα ψύξη και θέρμανση.